Зелен колан – 6ти гуп

zelen-kolan

I. Tеория

Всичко от предходните степени и:

1. Определение на понятието Таекуон-До?

Таекуон-До (на корейски: 태권도, в свободен превод – „Пътят на ударите с ръце и крака“ или „система от ръце и крака“) е вид източно бойно изкуство, развило се в Корея.

ТаеКуон-До…Начин на живот. Какво е точно значението на ТаеКуон-До?

Най-просто казано ТаеКуон-До е вариант на невъоръжен бой с цел самозащита. Но ТаеКуон-До е повече от това.

То е научна употреба на тялото, при методи на самозащита. Тяло, което е придобило основна полза от неговите средства посредством интезивна физическа и психическа тренировка.

ТаеКуон-До е бойно изкуство, което няма равно на друго нито по сила, нито по техника. То е бойно изкуство и неговата дисциплина, техника и психическа тренировка са основата за изграждане на силно чувство за справедливост, твърдост, сила на духа, човечност и решителност. То е това духовно условие, което разделя истинските практикуващи от несериозните, които са доволни от усвояването само на бойния аспект на изкуството.

Това е една от причините, поради която ТаеКуон-До е наречено изкуство за самозащита. То означава начин на живот и мислене, внушава идеята за духа строго себеналагаща дисциплина и идеала за благороден морал.

Най-точното описание на ТаеКуон-До е религия.

Буквално преведено “Тае” означава скок или полет, за да ритнеш или разбиеш с крак. “Куон” – да удариш или разрушиш с юмрук или ръка. “До” – изкуство или начин – правилния начин да усъвършенстваш себе си.

По такъв начин наименованието “ТаеКуон-До” означава духовно обучение и техники за бой, без оръжия за самозащита, също така и здраве, смесено с използване на удари с юмрук, крак, блокове и защита с голи ръце и крака за бърза победа на движещ се противник или противници.

ТаеКуон-До определено дава възможност на слабия да овладее добри защитни средства заедно с увереността, че може да защити себе си и да победи противника си. Разбира се неправилно приложено, ТаеКуон-До може да бъде смъртоносно оръжие. Следователно трябва също така да се набляга на психическата подготовка за предотвратяване злоупотребата с него. Що се отнася до жените, те без съмнение ще намерят неоценимо качество, предимство и начин, да държат на разстояние “вълците”. Когато човек чува за безбройните случай, в които слаби жени ефективно се защитават, може да му прозвочи невероятно. Но наистина, те са били в състояние да извършат това, защото са опитни при изкуството за самозащита.

Постиженията на ТаеКуон-До са многобройни. Ще назова няколко случая, в които практикуващ прелита над мотоциклет или единайсет души, наредени в редица, за да достигне целта си с крак; да счупи с крак дебела борова дъска поставена на десет или единайсет стъпки; да счупи тухли с гола ръка; тежки седем или осем парчета от 5 сантиметрови дебели дъски само с един удар с юмрук; да атакува два обекта с един и същи крак подред по време на скока и т.н. За обикновенния човек на улицата подобни постижения биха могли да звучат невъзможно, но за напредналите таекуондисти и познавачите на това изкуство, е напълно нормално. Разбира се това не значи, че при овладяване на това изкуство ще бъдеш каран да правиш невъзможни неща. Например някой да те предизвика да убиеш бик с голи ръце. Следователно е ясно, че демонстрациите на такава ефективна употреба на чисто телесна сила не може да бъде видяна при действителната бойна техника.  Непрестанните тренировки са важни за поддържане на добро физическо състояние. При добра форма всички мускули на тялото ще бъдат използвани. От употребата на мускулите би било възможно да бъде използвана цялата налична енергия, създадена от всяко отделно мускулно съкращение. Тогава би било възможно да се освободи такава сила върху многото уязвими точки на противника, особено когато той е в движение.  В този случай трябва да се напомни на практикуващите ТаеКуон-До, че то е изкуство за самозащита специално за внезапна контраатака срещу движещ се нападател. Много от смайващите “маневри” в Таекуон-До са основани на първоначалния сблъсък на удар плюс важна допълнителна сила получена от отскока от движещата се част от тялото на противника. Също така чрез използване инерцията на противника за незначитален тласък е всичко това, което би могло да наруши нейното или неговото равновесие и да падне. Когато трениращите достатъчно дълго време са го отработвали, тогава правят такова действие автоматично. Техните действия за кратко са станали рефлекси.  Часовете прекарани в тренировки, няма да са излишни; сигурно ти ще получиш като награда бързи реакции и овладени смъртоносни удари, с които да сразиш противника си или да спасиш нечий живот при нужда. Дори когато ТаеКуон-До е практикувано само заради упражненията, занимаващият се, извличайки най-доброто, ще оправдае времето вложено и прекарано в упражняването на тези умения. Като упражнение, то е еднакво подходящо и за млади и стари, и за мъже и жени.

2. Ударни повърхности?

а. На ръката:

– предна част на юмрука – ап джумок;

– задна част на юмрука – дънг джумок;

– странична част на юмрука – йоп джумок;

– ръб на дланта – сонкаль;

– вътрешен ръб на дланта (откъм палеца) – сонкаль дънг;

– длан – сонбадак;

– върха на пръстите (ръка-копие):вертикално – сан сонкут, хоризонтално с длан надолу -опун сонкут, хоризонтално с длан нагоре – диджибун сонкут ;

– пръсти – сонгарак;

– лакът – палкъп.

б. На крака:

– възглавничките на пръстите – ап кумчи;

– външен ръб на стъпалото – йоп бал бадак;

– петата – дит кумчи;

– външен глезен – палкал;

– вътрешен глезен – пандал;

– коляно – муруп.

в. Видове удари:

– бусиги (камшичен) – нанася поражения на мускулите и сухожилията;

– чируги (пробиващ) – нанася поражения на вътрешните органи;

– мильги (бутащ) – изблъсква противника;

– тульки (пробождащ) – атакува жизнените точки;

– момчуги (стопиращ) – стоп-ритник.

3. Чумок и сонкал (положение на ръцете)?

Палмок и сонкаль – положение на ръцете и предназначение. Палмок – блокиращата повърхност е горната част на предмишницата (откъм китката). Блокират се меки повърхности. С нея само се блокира. Сонкаль – блокираща повърхност е външният ръб на дланта. Блокират сe твърди повърхности. С него се блокира и се чупи.

4. Символика на зеления колан?

Зелен: Символизира началният етап от процеса на развитието на дърво, което наподобява процеса на развитие на Таекуон-до.

5. Значение и символика на До Сан тъль?

ДО-САН – 24 движения

ДО САН е псевдонима на Чанг-хо, или Ан Чанг Хо (9 ноември 1878 г. – 10 март, 1938 г.).Той е корейски активист за независимост и един от ранните лидери на корейско-американската имигрантска общност в Съединените щати. До Сан създава Шин Мин Хо (Новокорейска общност), когато той се завръща в Корея от САЩ, през 1907 г. Това е най-важната организация за борба с японската окупация и много от най-големите корейски патриоти са членовете на тази група. Той създава Младежка корейска академия в Сан Франциско през 1913 г. и е ключова фигура в създаването на Временно правителство на Република Корея в Шанхай през 1919 г. 24 те движения представляват целия му живот, който той посвещава на образованието в Корея и корейското движение за независимост.

II. Базова техника (Гибон Донг Джак) – базовата техника от всички предходни степени и:

  1. Нарани со пакат пальмок нопунде ап (йоп) макги

  2. Гънън со пакат пальмок нопунде паро макги

  3. Гънън со пакат пальмок нопунде хечо макги

  4. Гънън со сон сонкут каунде паро тъльки

  5. Гънън со дунг чумок нопунде паро йоп тереги

  6. Гънън со пакат пальмок каунде паро йоп макги

  7. Анън соги

  8. Анън со каунде чируги (вен и орун)

  9. Анън со сонкаль каунде йоп тереги

  10. Удари с крака:

От земята

Скок със преден крак

Скок със заден крак

Тимьо нопи чаги

Номо чаги

Самбек юкшипдо

Aп чаги

Тимьо ап чаги

Тимьо ап чаги

Дольо чаги

Тимьо дольо чаги

Йоп чаги

Бакуро нерьо чаги

III. Форма (Тъль)

До Сан тъль

IV. Спаринг (Матсоги)

1. Тури со самбо матсоги – 7 техники

2. Сон Матсоги – 1 рунд по 2 минути

3. Джайо Матсоги (по състезателния правилник) – 1 рунд по 2 минути

V. Техники за самозащита (Хо син суль)

1. Кольги (кълбо) – напред и назад

2. Торьо джиги – падане на страни

3. Дже ап суль (освобождаване от захват)

2 техники – от захват за ревера (с една или двете ръце), от захват за китките (с една или двете ръце)

VI. Физическа подготовка

До 10 години

От 10 до 14 години

От 14 до 18 години

от 18 до 40 години

Момчета

Момичета

Юноши

Девойки

Мъже

Жени

Монтомпачги (Лицеви опори)

15 бр.

20 бр.

15 бр.

25 бр.

20 бр.

30 бр.

25 бр.

Бокгун ундонг (Коремни преси)

20 бр.

25 бр.

20 бр.

35 бр.

30 бр.

40 бр.

35 бр.

Тари ундонг (Клякане)

20 бр.

25 бр.

20 бр.

35 бр.

30 бр.

40 бр.

35 бр.

Скачане на въже

2 мин.

3 мин.

4 мин.

5 мин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *