Етикет (йе джоль) и Поведение в залата по Таекуон-До

Етикет (йе джоль)

Етиката е задължителен както вътре, така и извън пределите на тренировъчната зала. Трениращите с по-висока квалификация са длъжни да демонстрират особеностите на етикета по време на тренировката сред начинаещите, извън предлеите на тренировъчната зала и по време на посещение в други тренировъчни зали. Във всички случаи особено внимание трябва да се отделя на правилното приветствие. Това е начин да се изрази уважение. Грубият тон от страна на притежателите на черен колан е високомерие по отношение към начинаещите и притежателите на цветни колани, които могат да бъдат младши по отношение на възраст и положение. При посещаването на други зали по бойни изкуства, независимо дали трениращите практикуват Таекуон-до или други видове бойни изкуства, трябва да се проявява длъжимото уважение, поведението да бъде скромно и вежливо. „Човек е длъжен да се стреми да пребивава в големия свят, да заема правилното място и да ходи по най-широкия път. Най-удобното и безопасно пристанище за човека е неговото чисто съзнание. Той е длъжен винаги да бъде на страната на справедливостта, да живее честно и праведно.“

Поведение в залата по Таекуондо

Залата за тренировки е мястото, където стари и млади мъже и жени, независимо от расата и религиозните убеждения, чрез тренировките по Таекуондо повишават своето морално, физическо и духовно ниво. Единственият въпрос, в който са недопустими компромиси е нивото на подготовка на инструктора.В залата за тренировки е забранено:

1. Да се пуши;

2. Да се произнасят нецензурирани думи;

3. Да се внася алкохол и напитки, а така също и хранителни продукти;

4. Да се тренира с обувки;

5. Да се тренира без разрешението на инструктора;

6. Да се напуска тртенировъчния процес без разрешението на инструктора;

7. Да се обличат каквито и да било дрехи с изключението на тренировъчния До-бок;

Добок
Добок

Поведение в тренировъчната зала

Всеки трениращ е длъжен да спазва правилата за поведение в залата:

1. При влизане в залата да се отдава поклон към мястото за тренировки;

2. Поклон към инструктора;

3. Поздрави с другите трениращи;

4. Да се намира в строя преди началото и края на тренировката;

5. Рецитиране на клетвата на Таекуон-до;

6. Медитация след тренировката;

7. При излизане от залата да се отдава поклон към мястото за тренировки;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *