Жълт колан – 8ми гуп

I. Tеория

Всичко от предходните степени и:

1. Етикет (йе джоль)?

Етиката е задължителен както вътре, така и извън пределите на тренировъчната зала. Трениращите с по-висока квалификация са длъжни да демонстрират особеностите на етикета по време на тренировката сред начинаещите, извън предлеите на тренировъчната зала и по време на посещение в други тренировъчни зали. Във всички случаи особено внимание трябва да се отделя на правилното приветствие. Това е начин да се изрази уважение. Грубият тон от страна на притежателите на черен колан е високомерие по отношение към начинаещите и притежателите на цветни колани, които могат да бъдат младши по отношение на възраст и положение. При посещаването на други зали по бойни изкуства, независимо дали трениращите практикуват Таекуон-до или други видове бойни изкуства, трябва да се проявява дължимото уважение, поведението да бъде скромно и вежливо.

„Човек е длъжен да се стреми да пребивава в големия свят, да заема правилното място и да ходи по най-широкия път. Най-удобното и безопасно пристанище за човека е неговото чисто съзнание. Той е длъжен винаги да бъде на страната на справедливостта, да живее честно и праведно.“

2. Поведение в залата по Таекуон-До?

Залата за тренировки е мястото, където стари и млади мъже и жени, независимо от расата и религиозните убеждения, чрез тренировките по Таекуон-до повишават своето морално, физическо и духовно ниво. Единственият въпрос, в който са недопустими компромиси е нивото на подготовка на инструктора.

В залата за тренировки е забранено:

1. Да се пуши;

2. Да се произнасят нецензурирани думи;

3. Да се внася алкохол и напитки, а така също и хранителни продукти;

4. Да се тренира с обувки;

5. Да се тренира без разрешението на инструктора;

6. Да се напуска тренировъчния процес, без разрешението на инструктора;

7. Да се обличат каквито и да било дрехи с изключението на тренировъчния До-бок;

Поведение в тренировъчната зала:

Всеки трениращ е длъжен да спазва правилата за поведение в залата:

1. При влизане в залата да се отдава поклон към мястото за тренировки;

2. Поклон към инструктора;

3. Поздрави с другите трениращи;

4. Да се намира в строя преди началото и края на тренировката;

5. Рецитиране на клетвата на Таекуон-до;

6. Медитация след тренировката;

7. При излизане от залата да се отдава поклон към мястото за тренировки;

3. Команди?

4. Символика на жълтия колан?

Жълт: Символизира Земята, в която се пускат корените, от които израстват семената на Таекуон-до;

5. Значение и символика на Чон Джи тъль?

ЧОН-ДЖИ – 19 движения

Буквално Чон-Джи означава „небето и земята“ и символизира създаването на света или началото на човешката история, и затова е първата форма, която се учи от учениците. Тя се състои от ниски блокове в първата си част, които представляват земята, и средни във втората част, които символизират небето. В Чон Джи няма никакви удари с крак. Диаграма (във формата на кръст) представя четирите елемента на Вселената: огън, вода, въздух и земя.

II. Базова техника (Гибон Донг Джак) – базовата техника от всички предходни степени и:

 1. Ниунча соги

 2. Ниунча со ан пальмок каунде панде макги

 3. Ниунча со пальмок каунде деби макги

 4. Гънън со каунде паро и панде чируги

(принцип на вълната със смяна на ръцете на място)

 1. Удари с крака:

От земята

Скок със преден крак

Скок със заден крак

Тимьо нопи чаги

Номо чаги

Самбек юкшипдо

Aп чаги нопунде

Дольо чаги каунде

 1. Нагамьо (турогамьо) чируги и нагамьо (турогамьо) чаги

  • Нагамьо (турогамьо) ниунча со ан пальмок каунде панде макги

  • Нагамьо (турогамьо) ниунча со пальмок каунде деби макги

  • Нагамьо каунде ап чаги

III. Форма (Тъль)

 1. Чон Джи тъль

IV. Спаринг (Матсоги)

1. Тури со самбо матсоги (по двойки) – 3 техники

V. Техники за самозащита (Хо син суль)

1. Кольги – кълбо напред и назад

VI. Физическа подготовка

До 10 години

От 10 до 14 години

От 14 до 18 години

от 18 до 40 години

Момчета

Момичета

Юноши

Девойки

Мъже

Жени

Монтомпачги (Лицеви опори)

10 бр.

15 бр.

15 бр.

20 бр.

15 бр.

30 бр.

25 бр.

Бокгун ундонг (Коремни преси)

15 бр.

20 бр.

20 бр.

30 бр.

25 бр.

40 бр.

35 бр.

Тари ундонг (Клякане)

15 бр.

20 бр.

20 бр.

30 бр.

25 бр.

40 бр.

35 бр.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *