Таекуон-До Колани

Тази картина представлява всички колани, цветни и черни, в Таекуон-До. Срещо всеки един от колани е написано, ан Английски език, съответния Тул (форма) които трябва да владее носителя на дадения колан.

 

Таекуон-До Колани
Таекуон-До Колани