Етикет (йе джоль) и Поведение в залата по Таекуон-До

Етикет (йе джоль) Етиката е задължителен както вътре, така и извън пределите на тренировъчната зала. Трениращите с по-висока квалификация са длъжни

Прочетете повече