Философията на Таекуон-до

1. Бъди готов да ходиш там, където ходенето може да бъде трудно и да правиш това, което трябва, дори да е невъзможно.
2. Бъди внимателен към слабите и твърд към силните.
3. Бъди доволен от парите и възможностите, които имаш, но от уменията си – никога.

Прочетете повече

Тайни на майсторството

В Таекуон-до едното усърдие и активни тренировки не водят към качествено овладяване на техниката. Наставленията на неквалифициран или неграмотен инструктор са по-лоши от липсата на инструктор въобще

Прочетете повече